Hva ble sagt om «Den glemte polarpioneren»?

Bergens tidende:

Frode Skarstein « Adolf Hoel. Den glemte polarpioneren» Happy Jam Factory 60 år etter landssviksdommen hentes Adolf Hoel frem fra glemselen bok biografi

Når Norge forteller historier om seg selv, figurerer ofte en rekke barske polarhelter. Vi har alle hørt om Nansen, Amundsen og Sverdrup. Men lite om Adolf Hoel. Mannen som kjempet en utrettelig kamp for norske interesser på Svalbard, Øst-Grønland og Dronning Mauds land, ble slettet fra det kollektive minnet. Hans biograf Frode Skarstein vil rette opp i dette.

Geologen Hoel var visstnok en av de virkelig store. Han var mangeårig ekspedisjonsleder til Spitsbergen, der han organiserte en blanding av forskning, imperialisme og kremmervirksomhet som resulterte i Norges suverenitet over Svalbard i 1925. I en årrekke fartet han rundt i polare strøk, erobret og kartla. Han var pådriver for den mislykkede okkupasjonen av Øst-Grønland, og sikret avgjørende områder i Antarktis foran nesen på et ekspansjonshungrig Tyskland i 1939. Dertil var han en betydningsfull vitenskapsmann, og grunnleggeren av Norsk Polarinstitutt.

Biografien er utvilsomt underholdende lesning. Skarstein har et godt og sikkert språk som driver en gjennom en livshistorie rik på begivenheter. Han har slept seg gjennom snesvis av Hoels tørre og nøkterne ekspedisjonsdagbøker. Utvalg og prioriteringer virker veloverveid.

Forfatteren skal roses for at han midt i intimitetstyranniets tidsalder utgir en biografi nesten blottet for innblikk i privatsfæren. Det dreier seg om den offentlige Adolf Hoel, gift med sitt arbeid, alltid i embets medfør. Konen Lisbeth hører vi ikke stort om. Hoel fremstår dermed også en smule ensporet. Vi forstår at Norges polarinteresser var hans store kjepphest. En kjepphest han red rett inn i Nasjonal Samling. Som NS-medlem og rektor ved universitetet under krigen, sørget Hoel for å bli berøvet all anerkjennelse han hadde opparbeidet på første halvdel av 1900-tallet. Riktignok hadde han handlet i god patriotisk tro, men det ble simpelthen for utilgivelig. Han ble fratatt ordener og medlemskap, og forsøkt rensket ut av norsk historie. Polarinstituttet som Hoel selv hadde opprettet, ville ikke lenger vite av ham. De siste årene gikk med til å tale saken for hans egen oppreisning. Stort sett for døve ører.

Aftenposten:

Skjermbilde 2014-11-03 kl. 23.11.52

NyTid:

I følge Jon Michelet, en av høstens viktigste bøker:

Skjermbilde 2014-11-03 kl. 23.16.08

Leser i Nordlys:

NORDLYS 02.07.2008 Side 48  –  Seksjon: KortSagt  –  Del: B

Takk til Frode Skarstein

Takk til forfatter Frode Skarstein for biografien over polarpioner og universitetsrektor Adolf Hoel. Takk til Norsk Polarinstitutt som «torde» å ha en byste av mannen stående. Det burde i dag, 63 år etter avslutning av andre verdenskrig være revnende likegyldig hvorvidt en norsk forsker, forfatter eller kunstner på det politiske plan støttet Det Britiske Imperium, – Das Reich eller Sovjet-imperiet. Det viktigste bør og burde være den enkeltes forskning, virke og forfatterskap. Når og hvor vil Universitet i Tromsø reise bysten av Knut Hamsun? Johs. H.