Terningkast 5 i VG!

VG220910
Jippi! 🙂

Terningkast 5 «Frode Skarsteins uautoriserte biografi er et viktig forsøk på å trenge bak mytene som Helge Ingstad skapte rundt seg selv. Frode Skarstein: «Helge Ingstad En biografi» 338 sider Kr. 349,-. Spartacus – Delt om Ingstad
Tett og distansert. Kritisk og kjærlig. To ganske ulike bøker om Helge Ingstad tegner et mangefasettert bilde av eventyreren som levde i strid og spenning gjennom tre århundrer.»

Hva lå egentlig bak det store oppbruddet i 1926, da Helge Ingstad forlot en trygg sakførerpraksis for å gi seg det store eventyret i vold? Hvorfor stilte han seg til disposisjon som tidstypisk kolonist i Grønlandssaken på 1930-tallet? Hvorfor bega han seg på leting etter apasjene i Sierra Madre før krigen? Hva fikk Helge Ingstad til å ta på seg rollen som humanitær utsending for Administrasjonsrådet i 1940? Og ikke minst – hvorfor var han etter krigen så bestemt på å bevise de norrøne bosetningene på Newfoundland? Kort sagt, hva var denne mannens motivasjon?

Frode Skarstein gjør sitt beste for å komme til bunns i myten Helge Ingstad. Han kan fastslå at Ingstad allerede tidlig tok en rekke litterære friheter i sine populære bøker. Det gjelder forhold som tidsrekkefølge og hendelsesforløp, blant annet sannsynliggjør Skarstein godt at Ingstad i virkeligheten aldri kom i nærkontakt med de «ville» apasjene han lette etter. På samme måte som han senere tilbakeholdt og til dels underslo informasjon som kunne ødelegge hans egne antropologiske teorier om bosetninger og folkeforflytninger i det nordatlantiske området. Særlig ble disse trekkene tydelige under utgravningene på L’Anse aux Meadows på 1960-tallet. Her opptrådte ikke Helge Ingstad som en vitenskapsmann som legger sine egne teorier ut for åpen testing og etterprøving. Tvert imot lignet fremgangsmåten hans mer den til en sakfører: Han ville forsvare sine egne teorier, selv om prisen ble høy i form av tapte vennskap og faglig mistillit i det arkeologiske miljøet.

Frode Skarstein underbygger godt sin tese om Helge Ingstad som en ekte oppdagelsesreisende. En mann som levde etter eksistensialistenes bud om å velge seg selv og sitt eget liv. På den måten kan man selvsagt også kritisere Skarstein for at han bytter ut den ene myten med den andre. Men dette er uansett stoff som vil friste fantasien hos enhver biograf.

Dessverre blir boken trukket ned av en del dårlig språk, tungvint ordstilling og annet grammatikalsk slurv. Likevel vil nok dette bli stående som den mest interessante boken om Helge Ingstad.