Omtale i Aftenposten!

«Skarstein mener den livfulle skildringen bør betraktes som litteratur, ført i pennen av en betydelig skribent.»

Per Egil Hegge har tatt for seg både Benedicte Ingstad og min fortelling om Helge Ingstad…

Library.PressDisplay.com - Newspapers From Around the World
Per Egil Hegge dobbeltanmelder

 
Forfatter: HEGGE PER EGIL – Klasse: Kultur og underholdning – Emne: Bokanmeldelser
To interessante og velskrevne biografier om forfatteren og oppdageren Helge Ingstad er ute på markedet. De har rimelig nok svært ulike vinklinger. Oppdagelsen {Helge Ingstad }
Biografi om Anne Stine og Helge Ingstad.Bind 2. Gyldendal En biografiSpartacus forlag

Datteren Benedicte Ingstad har fullført verket om sine foreldre; hennes mor, arkeologen dr. Anne Stine Ingstad og hennes vitenskapelige innsats får bred plass ved siden av mer dominerende faren.

Kritisk distanse.

Forfatteren og biologen Frode Skarstein, som tidligere har utgitt en rosverdig biografi om den landssvikdømte polarforskeren Adolf Hoel, skriver knappere og med mer kritisk distanse. Han legger for dagen større beundring for skribenten Helge Ingstad enn for polaraktivisten og -forskeren. Men heller ikke han demper sin beundring for vågemotet og allsidigheten. På den annen side tegner han et klarere bilde av årsakene til at det ofte sto strid om Ingstad.

Forståelig.

Det er ikke noe uvanlig eller forbløffende i at så markante personer med slik innsatsvilje er stridbare. Med all sin lojalitet tilslører heller ikke datteren at det var et trekk som de fleste merket seg ved faren. Da er det ikke underlig at han i høy grad selv bidro til noen av de mange kontroversene. Det kommer klarest frem i Skarsteins bok. Men Benedicte Ingstad skriver langt mer detaljert, interessant og forståelig om en så viktig sak som den besynderlige striden om hvem som oppdaget L’Anse aux Meadows for vel 50 år siden: en dansk arkeolog, Jørgen Meldgaard, eller ekteparet Ingstad.

Nasjonalistiske dansker, med museumsinspektør dr. Aage Roussell i spissen, mente det var Meldgaard. Meldgaard selv hadde vært i nærheten, men han hadde mye annet fore. For ham var det helt greit, slik Benedicte Ingstad dokumenterer det, å gi ekteparet Ingstad æren for både oppdagelsen og utgravningen av hustuftene, funnet av norrøne gjenstander, og oppriktig gratulere dem i tillegg. Meldgaard tilhørte en litt yngre generasjon. Han så ikke noe poeng i å bære nag til nordmennene for okkupasjonen av Eirik Raudes land, om Ingstad aldri så mye hadde vært «sysselmann» i området inntil Haag-domstolen punkterte den norske sprengkulde-imperialismen.

Varme glimt.

Med årets bind kommer Benedicte Ingstads verk opp i 700 sider, Skarstein byr på litt under halvparten. Det gjør leserens valg forholdsvis enkelt, avhengig av ønsker, utgangspunkt og mål: For den som vil ha et detaljert nærbilde, med velskrevne og varme glimt av Anne Stine og Helge Ingstads personlighet, er datterens bok den riktige. Skarstein byr på en mer nøktern, til dels kritisk redegjørelse.

Også Benedicte Ingstad gir gode skisser av de andre personene, både forbundsfeller og motstandere, noen av dem med mer energi enn innsikt. Hun gir seg ikke ut for å være nøytral, og slett ikke i den avsluttende striden på 1990-tallet mellom Ingstad og Thor Heyerdahl om Vinlandskart og polarferder i halvtropisk klima. Det bør ingen bebreide henne, det var svært få som tok Heyerdahls parti i det oppgjøret.

Kritisk.

Skarstein begrenser seg her til en oppsummerende setning eller to. Derimot behandler han en episode fra 1930-årene langt mer kritisk: Ingstads skildring av et møte med ville apache-indianere i Sierra Madre-fjellene i grenseområdene mellom det sørvestlige USA og Mexico. Han tviler sterkt på at Ingstad fant stammen, bortsett fra noen få individer som var kommet på vidvanke på grunn av sitt forhold til straffeloven. Skarstein mener at den livfulle skildringen bør betraktes som litteratur, ført i pennen av en betydelig skribent.

Begge forfatterne tar for seg Ingstads interessante radikalisering: Nei til EF i 1972, og aktiv protestant mot Alta-utbyggingen. Han ble en av venstrefløyens virkelig sene tilvekster.

PER EGIL HEGGE