Foredrag: Helge Ingstad og utgravningene på L’Anse aux Meadows

En sensommerdag i 1960 vandret Helge Ingstad over gresskledd mark ved en bukt på nordspissen av Newfoundland. Her fant han eldgamle tufter, som det etter hvert skulle vise seg var laget av norrøne mennesker i vesterled. Og med dette var en av de viktigste arkeologiske oppdagelser i Nord-Amerika, ja noen vil si i hele Amerika, gjort.

Fortellingen om hvordan han fant og gjennom åtte år gravde frem disse tuftene har Helge Ingstad selv presentert i mange foredrag, bøker og artikler. Men som erfaren reiseforfatter slet Ingstad med å holde seg til fakta når han skulle fortelle om disse funnene. Gjennom et nitidig kildearbeide i arkiv i mange land har Frode Skarstein skaffet seg et unikt blikk inn bak kulissene. I dette foredraget vil han presentere et bredt og nyansert bilde av Helge og Anne Stine Ingstads utgravninger på L’Anse aux Meadows. Tid & sted: Studenthuset DRIV, Tromsø – 19.02.2011, kl 13-14 http://uit.no/tavla/artikkel?p_document_id=221461