Kva ville han med livet?

kvavillehanmedlivetJa, kva vil du med livet?

De færreste av oss har vel helt peiling selv på hva man vil med livet. For ikke å snakke om hva andre måtte ha for planer om denslags. Det er store spørsmål. Det var derfor med en viss skepsis jeg leste tilbudet som kom på epost fra Dag og tid her for en god stund tilbake.

Dag og Tid har ei spalte som heiter «Kva ville han med livet?». Spalta er direkte spørsmål om ein kjend avdød forfattar (sakprosa eller skjønn). Spørsmål som: Var han lukkeleg? Trudde han på Gud? Var han eit godt menneske? m.m. Nedst i e-posten ser du alle spørsmåla. Kan du skrive om Helge Ingstad? Maks. lengd pr. spørsmål: 400 teikn (med mellomrom) Total lengd: 3500 teikn (med mellomrom) Tidlegare i serien har m.a. Liv Bliksrud skrive om Sigrid Undset, Olav Lausund om Shakespeare og Lars Roar Langslet om Holberg. Du kan jo mykje om Ingstad, og eg trur du vil få til ein interessant tekst. Vi høyrer gjerne frå deg om dette!

Man kan følge mange prinsipp når man begir seg i kast med å skrive ut en biografi om noen. Man kan fortelle et liv på så mange liv, fra så mange perspektiv, følge forskjellige veier og fotefar gjennom hovedpersonen. Men felles for de fleste biografer i dag er at man holder seg til kildene. Skal man spenne gap mellom den ene kilden til den andre, over mørke kløfter og udokumenterte stryk, så må man fortelle leseren at her tar man seg friheter. Og så lenge leseren skjønner dette, er det opp til henne å vurdere biografens diktning. Eller spekulasjon. Jeg vet ikke hva som er det minst belast begrepet i denne sammenhengen. Og slike broer over det ukjente kan være befriende, både for leser og forfatter.

Men gjennom de prosjektene jeg har jobbet med har jeg til tider slitt med å ikke få lov til å mene mer enn hva redaktører og kompetente fagfeller har latt meg mene. Eller kanskje er det meg selv som har stoppet meg i å mene for mye om for eksempel Adolf Hoel og Helge Ingstad.

Men når det så kommer et tilbud som dette fra Dag og tid, føles det forferdelig befriende å få lov til å ta alt jeg vet om Ingstad, alt jeg har lest og tenkt, diskutert og undret meg over, og koke det ned til spissede svar på korte og konkrete spørsmål. Gikk jeg for langt? Tok jeg feil? Ikke vet jeg, men klikker du på bildet i denne posten kan du lese hva jeg tror Helge Ingstad ville med livet.