Stikkord: påskeøya

Les mer

Havet ingen hindring

I høst kom Ragnar Kvam jr. med tredje og siste bind i sitt biografiprosjekt om Thor Heyerdahl. Det har vært en lang ferd gjennom Kvams veloppdradde penn. I tillegg har jeg denne høsten lest gjennom hele Kvam jrs fortellinger om sine lange, både i tid og avstand, ferder over hav. Det har vært en opplevelse, og jeg fikk god lyst til å gå gjennom biografiene og skrive sammen mine inntrykk. Her følger en anmeldelse jeg skrev for det faglitterære tidsskriftet Prosa, nr. 5/6, 2013 som kom ut nå i desember.